ประมวลผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 4 เมษายน 2564