ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียนโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 16  ก.พ. 2564
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาล  2/1
8
11
19
อนุบาล  2/2
9
11
20
อนุบาล  3/1
10
11
21
อนุบาล  3/2
11
12
23
รวม
38
45
83
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
12
11
23
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
9
13
22
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
16
12
28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
18
9
27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
13
16
29
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
19
10
29
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
15
13
28
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
18
9
27
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
13
12
25
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
15
10
25
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
10
8
18
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
8
9
17
รวม
166
132
298
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
17
14
31
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
10
10
20
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
14
9
23
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
16
8
24
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
11
10
21
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
10
8
18
รวม
78
59
137
รวมจำนวน นักเรียนทั้งหมด
282
236
518


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสารด้านการศึกษา