ข้อมูลทั่วไปตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230036
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  230036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Klong Kwang(ChaRunChonRatBamRung)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองขวาง
ตำบล :
  คลองขวาง
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  021471825
โทรสาร :
  021471825
ระดับที่เปิดสอน :
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2476
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสารด้านการศึกษา